Званична презентација Техничке школе

Учите, образујте се и одрастајте у свом граду!

Код нас се можете школовати у савремено опремљеним учионицама уз велико ангажовање наставника и обављати праксу у струци по бројним приватним предузећима.
Техничка школа Бајина Башта вам нуди занимања у три подручја рада:
1. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Смерови:
-МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ (30 УЧЕНИКА)
-АУТОМЕХАНИЧАР (10 УЧЕНИКА)
-МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ (10 УЧЕНИКА)
-МЕХАНИЧАР ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (10 УЧЕНИКА)
2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Смерови:
– ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР (15 УЧЕНИКА)
-ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА (15 УЧЕНИКА)

3. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Смерови:
-ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР ( 30 УЧЕНИКА)
-ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР (30 УЧЕНИКА)

Учите, образујте се и одрастајте у свом граду!