Званична презентација Техничке школе
Погледајте испод ко чини нашу управу

Управа школе

Директор

Михаиловић Ненад

Дипломирани машински инжењер

Позиција: ДИРЕКТОР

Организатори практичне наставе

Марјановић Марко

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Новаковић Вера

Дипломирани машински инжењер

Предмети: МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Стефановић Ана

Мастер економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА