Званична презентација Техничке школе
Испод погледајте комплетан наставни кадар у Техничкој школи

Наставни кадар

Стаменић Данијела

Професор српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Ђермановић Даша

Професор српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Мојковић Даница

Професор српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Марковић Душица

Професор енглеског језика и књижевности

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Јелисавчић Драгана

Професор енглеског језика и књижевности

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Лукић Ирина

Дипломирани професор језика и књижевности (руски језик)

Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК

Давидовић Јелена

Мастер професор језика и књижевности (немачки језик)

Предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Средојевић Саво

Дипломирани математичар

Предмет: МАТЕМАТИКА

Драгојловић Петар

Мастер математичар

Предмет: МАТЕМАТИКА

Васић Драгана

Дипломирани математичар

Предмет: МАТЕМАТИКА

Милићевић Слободан

Професор физичке културе

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Стевановић Бранко

Професор физичке културе

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Чолић Петар

Дипломирани историчар

Предмет: ИСТОРИЈА

Млађеновић Дејан

Дипломирани историчар

Предмет: ИСТОРИЈА

Јевђенић Драгана

Дипломирани географ

Предмет: ГЕОГРАФИЈА

Радивојевић Мирјана

Магистар географије

Предмет: ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Стојадиновић Невенка

Дипломирани хемичар опште хемије

Предмет: ХЕМИЈА

Тешић Милица

Мастер професор биологије

Предмет: БИОЛОГИЈА

Стевановић Немања

Дипломирани психолог

Предмет: ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТ.

Борањац Исидора

Дипломирани социолог

Предмет: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Јевтић Станислава

Дипломирани правник

Предмет: ПРАВО

Ђукановић Радомир

Дипломирани сликар примењене уметности

Предмети: ЛИКОВНА КУЛТУРА И
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Радовановић Ирена

Магистар музичке теорије и педагогије

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Попадић Милан

Теолог

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА

Млађеновић Слађана

Дипломирани економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Ракоњац Маријана

Дипломирани економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Лазаревић Надежда

Дипломирани економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Пантелић Милан

Дипломирани економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Митровић Оливера

Дипломирани економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Симеуновић Радојка

Дипломирани економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Стаменић Драган

Дипломирани економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Стефановић Ана

Мастер економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Симеуновић Драгана

Мастер економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Богдановић Милица

Дипломирани економиста

Предмети: ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Новаковић Вера

Дипломирани машински инжењер

Предмети: МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Милошевић Властимир

Дипломирани машински инжењер

Предмети: МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Јовановић Драгиша

Дипломирани машински инжењер

Предмети: МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Јовановић Мирослав

Мастер физичар-професор физике

Предмети: МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Стиковић Ана

Дипломирани инжењер металургије

Предмети: МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Марјановић Марко

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Катанић Горан

Професор технике и информатике

Предмети: МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

Стефановић Небојша

Машински инжењер

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Богдановић Небојша

Механичар за одржавање машина

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Радивојевић Стојан

Машински инжењер

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Ђокић Бранимир

Машински инжењер

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Миловановић Ракоњац Тања

Мастер професор руског језика и књижевности

Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК

Спасојевић Драгана

Професор српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ