Званична презентација Техничке школе
Погледајте испод чланове тимова и стручних актива

Тимови и стручни активи

СТРУЧНИ АКТИВИ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Михаиловић Ненад – директор
 • Јовановић Аница – стручни сарадник-педагог
 • Стаменић Данијела – наставник српског језика и књижевности, координатор Стручног актива
 • Млађеновић Слађана – наставник економске групе предмета
 • Стиковић Ана – наставник машинске групе предмета
 • Петковић Светлана- представник Савета родитеља
 • Злопорубовић Жељко- представник Школског одбора

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 • Јовановић Аница – стручни сарадник-педагог
 • Јелисавчић Драгана – наставник енглеског језика
 • Драгојловић Петар – наставник математике
 • Марјановић Марко – наставник електро групе предмета
 • Новаковић Вера – наставник машинске групе предмета
 • Митровић Оливера – наставник економске групе предмета, координатор Стручног актива

ТИМОВИ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Јовановић Аница – стручни сарадник-педагог, координатор Тима
 • Јакић Ирена – наставник биологије
 • Стиковић Ана – наставник машинске групе предмета
 • Јевђенић Драгана – наставник географије
 • Симеуновић Драгана – наставник економске групе премета
 • Ковачевић Николина- члан ученичког парламента.

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Ненад Михаиловић- директор школе
 • Аница Јовановић – стручни сарадник-педагог
 • Драгана Вуковић- секретар школе, координаор Тима
 • Душица Марковић- наставник енглеског језика
 • Надежда Лазаревић- наставник економске групе предмета
 • Драган Живановић- представник родитеља
 • Урош Јовановић- представник ученика
 • Валентина Марковић – представник локалне заједнице

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Аница Јовановић- стручни сарадник- педагог, координатор Тима
 • Радојка Симеуновић – наставник економске групе предмета
 • Мирослав Јовановић – наставник машинске групе предмета
 • Даница Мојковић- наставник српског језика и књижевности

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

 • Ненад Михаиловић- директор школе
 • Аница Јовановић – стручни сарадник-педагог
 • Вера Новаковић- наставник машинске групе предмета, координатор Тима
 • Ана Стефановић – наставник економске групе предмета, организатор практичне наставе
 • Марија Марјановић – представник родитеља
 • Никола Недељковић – представник Школског одбора
 • Валентина Тадић- представник ученичког парламента

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 • Ана Стефановић – наставник економске групе предмета, организатор практичне наставе, координатор Тима
 • Драган Стаменић – наставник економске групе предмета
 • Властимир Милошевић – наставник машинске групе предмета
 • Димитријевић Александар – представник привреде
 • Јовановић Урош– представник ученичког парламента

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Ивана Селинић- наставник психологије, координаор Тима
 • Аница Јовановић – стручни сарадник-педагог
 • Милан Пантелић – наставник економске групе предмета