Обавештење за ванредне ученике

У складу са чланом 36. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању /сл. гласник РС бр. 55/13/ утврђен је план уписа ванредних полазника у први разред средње школе на програме преквалификације и доквалификације за школску 2017/2018. годину. Ближе информације о документима које треба приложити,…

Наставак →