Званична презентација Техничке школе
Упознајте нас

О школи

Како је настала Техничка школа у Бајиној Башти

Историјат

Техничка школа у Бајиној Башти настала је од Образовног центра, одлуком коју је донела Скупштина општине Бајина Башта 29. јуна 1990. године. Наша школа почела је са радом самостално од 1.септембра 1990 године.

Тек неколико година после тога Министарство просвете је донело извештај да школа испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и стручног кадра за образовање ученика у подрују рада машинство и обрада метала шумарство и обрада дрвета, а већ следеће 1995.године, и одлуку да школа испуњава услове и за подручје рада трговине, туризма и угоститељства.

Школа данас

Данас школу похађа 384 ученика. Техничка школа има 15 одељења, наставу изводи 45 професора , наставни процес подсећа на мисију преношења знања, вештина уз развијање опште културе, толеранције и уважавање личности.