Званична презентација Техничке школе
Испод погледајте комплетан наставни кадар у Техничкој школи

Наставни кадар

Стаменић Данијела

Наставник српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Ђермановић Даша

Наставник српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Мојковић Даница

Наставник српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Марковић Душица

Наставник енглеског језика и књижевности

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Јелисавчић Драгана

Наставник енглеског језика и књижевности

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Лукић Ирина

Наставник језика и књижевности (руски језик)

Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК

Ковачевић Ивана

Наставник немачког језика

Предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Давидовић Јелена

Наставник немачког језика

Предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Средојевић Саво

Наставник математике

Предмет: МАТЕМАТИКА

Драгојловић Петар

Наставник математике

Предмет: МАТЕМАТИКА

Димитријевић Катарина

Наставник математике

Предмет: МАТЕМАТИКА

Милићевић Слободан

Наставник физичког

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Стевановић Бранко

Наставник физичког

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Ракоњац Драгутин

Наставник историје

Предмет: ИСТОРИЈА

Млађеновић Дејан

Наставник историје

Предмет: ИСТОРИЈА

Јевђенић Драгана

Наставник географије

Предмет: ГЕОГРАФИЈА

Радивојевић Мирјана

Наставник туристичке географије

Предмет: ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Стојадиновић Невенка

Наставник хемије

Предмет: ХЕМИЈА

Јакић Ирена

Наставник биологије

Предмет: БИОЛОГИЈА

Селинић Ивана

Наставник психологије

Предмет: ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТ.

Борањац Исидора

Наставник социологије

Предмет: СОЦИОЛОГИЈА

Сенић Драгица

Наставник филозофије

Предмет: ФИЛОЗОФИЈА

Максимовић Бојан

Наставник права

Предмет: ПРАВО

Ђукановић Радомир

Наставник ликовне културе

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА

Радовановић Ирена

Наставник музичке културе

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Попадић Милан

Наставник верске наставе

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА

Млађеновић Слађана

Наставник статистике

Предмет: СТАТИСТИКА

Ракоњац Маријана

Наставник oснова туризма и угоститељства

Предмет: ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Лазаревић Надежда

Наставник аген. и хотелијер. пословања

Предмет: АГЕН. И ХОТЕЛИЈЕР. ПОСЛОВАЊЕ

Пантелић Милан

Наставник пословне економије

Предмет: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Митровић Оливера

Наставник рачуноводства

Предмет: РАЧУНОВОДСТВО

Симеуновић Радојка

Наставник рачуноводства

Предмет: РАЧУНОВОДСТВО

Стаменић Драган

Наставник предузетништва

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Стефановић Ана

Наставник економског пословања

Предмет: ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ

Симеуновић Драгана

Наставник банкарства

Предмет: БАНКАРСТВО

Вуковић Зора

Наставник барског пословања

Предмет: БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Новаковић Вера

Наставник техничког цртања

Предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

Милошевић Властимир

Наставник конструисања

Предмет: КОНСТРУИСАЊЕ

Јовановић Драгиша

Наставник моделирања маш. елем. и конст.

Предмет: МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУИСАЊЕ

Јовановић Мирослав

Наставник техничке физике

Предмет: ТЕХНИЧКА ФИЗИКА

Стиковић Ана

Наставник технологије обраде

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ

Марјановић Марко

Наставник рачунарства и информатике

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Катанић Горан

Наставник рачунарства и информатике

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Стефановић Небојша

Наставник практичне наставе

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Богдановић Небојша

Наставник практичне наставе

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Радивојевић Стојан

Наставник практичне наставе

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Ђокић Бранимир

Наставник практичне наставе

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Миловановић Ракоњац Тања

Наставник руског језика и књижевности

Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК

Спасојевић Драгана

Наставник српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ