Званична презентација Техничке школе
Испод погледајте комплетан наставни кадар у Техничкој школи

Наставни кадар

Стаменић Данијела

Професор српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Лиценца: ДА

Ђермановић Даша

Професор српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Лиценца: ДА

Мојковић Даница

Професор српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Лиценца: ДА

Марковић Душица

Професор енглеског језика и књижевности

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Лиценца: ДА

Јелисавчић Драгана

Професор енглеског језика и књижевности

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Лиценца: ДА

Лукић Ирина

Дипломирани рофесор језика и књижевности (руски језик)

Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК
Лиценца: НЕ

Ковачевић Ивана

Професор немачког језика

Предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Лиценца: НЕ

Давидовић Јелена

Професор немачког језика

Предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Лиценца: НЕ

Средојевић Саво

Професор математике

Предмет: МАТЕМАТИКА
Лиценца: ДА

Драгојловић Петар

Професор математике

Предмет: МАТЕМАТИКА
Лиценца: ДА

Димитријевић Катарина

Професор математике

Предмет: МАТЕМАТИКА
Лиценца: НЕ

Милићевић Слободан

Професор физичког

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Лиценца: ДА

Стевановић Бранко

Професор физичког

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Лиценца: ДА

Ракоњац Драгутин

Професор историје

Предмет: ИСТОРИЈА
Лиценца: ДА

Млађеновић Дејан

Професор историје

Предмет: ИСТОРИЈА
Лиценца: ДА

Јевђенић Драгана

Професор географије

Предмет: ГЕОГРАФИЈА
Лиценца: ДА

Радивојевић Мирјана

Професор туристичке географије

Предмет: ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Лиценца: ДА

Стојадиновић Невенка

Професор хемије

Предмет: ХЕМИЈА
Лиценца: ДА

Јакић Ирена

Професор биологије

Предмет: БИОЛОГИЈА
Лиценца: ДА

Селинић Ивана

Професор психологије

Предмет: ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТ.
Лиценца: ДА

Борањац Исидора

Професор социологије

Предмет: СОЦИОЛОГИЈА
Лиценца: НЕ

Сенић Драгица

Професор филозофије

Предмет: ФИЛОЗОФИЈА
Лиценца: ДА

Максимовић Бојан

Професор права

Предмет: ПРАВО
Лиценца: НЕ

Ђукановић Радомир

Професор ликовне културе

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Лиценца: ДА

Радовановић Ирена

Професор музичке културе

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Лиценца: НЕ

Попадић Милан

Професор верске наставе

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА
Лиценца: НЕ

Млађеновић Слађана

Професор статистике

Предмет: СТАТИСТИКА
Лиценца: ДА

Ракоњац Маријана

Професор o

Предмет: ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
Лиценца: ДА

Лазаревић Надежда

Професор аген. и хотелијер. пословања

Предмет: АГЕН. И ХОТЕЛИЈЕР. ПОСЛОВАЊЕ
Лиценца: ДА

Пантелић Милан

Професор пословне економије

Предмет: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Лиценца: ДА

Митровић Оливера

Професор рачуноводства

Предмет: РАЧУНОВОДСТВО
Лиценца: ДА

Симеуновић Радојка

Професор рачуноводства

Предмет: РАЧУНОВОДСТВО
Лиценца: ДА

Стаменић Драган

Професор предузетништва

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Лиценца: ДА

Стефановић Ана

Професор економског пословања

Предмет: ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ
Лиценца: НЕ

Симеуновић Драгана

Професор банкарства

Предмет: БАНКАРСТВО
Лиценца: НЕ

Вуковић Зора

Професор барског пословања

Предмет: БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
Лиценца: ДА

Новаковић Вера

Професор техничког цртања

Предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
Лиценца: ДА

Милошевић Властимир

Професор конструисања

Предмет: КОНСТРУИСАЊЕ
Лиценца: ДА

Јовановић Драгиша

Професор моделирања маш. елем. и конст.

Предмет: МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУИСАЊЕ
Лиценца: ДА

Јовановић Мирослав

Професор техничке физике

Предмет: ТЕХНИЧКА ФИЗИКА
Лиценца: ДА

Стиковић Ана

Професор технологије обраде

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
Лиценца: НЕ

Марјановић Марко

Професор рачунарства и информатике

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Лиценца: НЕ

Катанић Горан

Професор рачунарства и информатике

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Лиценца: ДА

Стефановић Небојша

Професор практичне наставе

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Лиценца: ДА

Богдановић Небојша

Професор практичне наставе

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Лиценца: ДА

Радивојевић Стојан

Професор практичне наставе

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Лиценца: ДА

Ђокић Бранимир

Професор практичне наставе

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Лиценца: ДА

Миловановић Ракоњац Тања

Професор руског језика и књижевности

Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК
Лиценца: НЕ

Спасојевић Драгана

Професор српског језика и књижевности

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Лиценца: ДА