Званична презентација Техничке школе
Погледајте испод чланове тимова и стручних актива

Тимови и стручни активи

СТРУЧНИ АКТИВИ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Михаиловић Ненад – директор
 • Јовановић Аница – стручни сарадник – педагог
 • Стаменић Данијела – наставник српског језика и књижевности
 • Митровић Оливера – наставник економске групе предмета, координатор Актива
 • Стиковић Ана – наставник машинске групе предмета
 • Петковић  Светлана – представник Савета родитеља
 • Злопорубовић Жељко – представник локалне самоуправе
 • Јосиповић Матеја – представник ученичког парламента

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 • Јовановић Аница – стручни сарадник – педагог
 • Мојковић Даница – председник стручног већа из области предмета српски језик и књижевност и страни језици
 • Стаменић Драган – председник стручног већа за област предмета из подручја рада трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација                                                                                                                                                      
 • Новаковић Вера – председник стручног већа за област предмета из подручја рада машинство и обрада метала и електротехника
 • Борањац Исидора – председник стручног већа за област предмета друштвених наука
 • Јевђенић Драгана – председник стручног већа за област предмета природних наука
 • Ђукановић Радомир – председник стручног већа за област предмета физичко васпитање, музичка уметност и ликовна култура
 • Стефановић Ана – наставник економске групе предмета и организатор практичне наставе
 • Марјановић Марко – наставник електро групе предмета и организатор практичне наставе, координатор Актива

ТИМОВИ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Јовановић Аница – стручни сарадник-педагог, координатор Тима
 • Марјановић Марко – наставник електро групе предмета и организатор практичне наставе
 • Стиковић Ана – наставник машинске групе предмета
 • Јевђенић Драгана – наставник географије
 • Симеуновић Драгана – наставник економске групе премета
 • Милић Драгана – наставник математике
 • Деспотовић Марија – представник родитеља
 • Милановић Љубиша – представник локалне самоуправе
 • Ђокић Марко – представник ученичког парламентa

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Ненад Михаиловић- директор школе
 • Аница Јовановић – стручни сарадник-педагог
 • Драгана Вуковић- секретар школе, координаор Тима
 • Саво Средојевић- наставник математике
 • Слађана Млађеновић – наставник економске групе предмета
 • Драган Живановић- представник родитеља
 • Магдалена Стевановић – представник ученичког парламента
 • Валентина Марковић – представник локалне заједнице

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Аница Јовановић – стручни сарадник- педагог
 • Милица Богдановић – наставник економске групе предмета
 • Марко Марјановић – наставник електро групе предмета, организатор практичне наставе
 • Даница Мојковић – наставник српског језика и књижевности, координатор Тима

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

 • Ненад Михаиловић- директор школе
 • Драгана Вуковић – секретар школе
 • Аница Јовановић – стручни сарадник-педагог
 • Вера Новаковић- наставник машинске групе предмета, организатор практичне наставе, координатор Тима
 • Ана Стефановић – наставник економске групе предмета, организатор практичне наставе
 • Марко Марјановић – наставник електро групе предмета, организатор практичне наставе
 • Милоје Ненадовић – представник родитеља
 • Никола Недељковић – представник Школског одбора
 • Николина Божић- представник ученичког парламента

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 • Ана Стефановић – наставник економске групе предмета, организатор практичне наставе, координатор Тима
 • Драган Стаменић – наставник предузетништва
 • Драгана Симеуновић – наставник предузетништва
 • Милица Богдановић – наставник предузетништва
 • Властимир Милошевић – наставник машинске групе предмета
 • Даша Ђермановић – стручни сарадник – библиотекар
 • Димитријевић Александар – представник привреде
 • Лукић Љубица – представник родитеља
 • Танасијевић Невена – представник ученичког парламента

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Аница Јовановић – стручни сарадник-педагог, координаор Тима
 • Милан Пантелић – наставник економске групе предмета
 • Ана Стиковић – наставник машинске групе предмета
 • Саво Средојевић – наставник математике
 • Немања Стевановић – наставник психологије

ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

 • Ненад Михаиловић – директор школе
 • Аница Јовановић – стручни сарадник- педагог
 • Даша Ђермановић – стручни сарадник – библиотекар, координатор Тима
 • Ана Стефановић – наставник економске групе предмета, организатор практичне наставе
 • Драган Стаменић – наставник економске групе предмета
 • Данијела Стаменић – наставник српског језика и књижевности
 • Радомир Ђукановић – наставик ликовне уметности

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

 • Аница Јовановић – стручни сарадник- педагог
 • Ана Стефановић – наставник економске групе предмета, организатор практичне наставе
 • Мирослав Јовановић – наставник машинске групе предмета
 • Драгана Симеуновић – наставник економске групе предмета, координатор Тима