Туристички техничари

Такмичење на универзитету Сингидунум у Београду – Дигиталне комуникације у туризму

Посета Сајму туризма, Београд – фебруар 2016 године

Врњачка Бања, мај 2018.

Врњачка Бања, мај 2018.