Обавештење o поласку у школу 27.09.2021. год.

Обавештавају се ученици и наставници да ће се од понедељка, 27. 09. 2021. год. настава реализовати по комбинованом моделу. Теоријска настава се одвија непосредно у школи и то тако што понедељком, средом и петком прва група долази у школу, док је друга група онлајн. Уторком и четвртком друга група долази у школу, а прва група је онлајн. Сви часови вежби се реализују непосредно у школи свим данима и тада обе групе долазе у школу.

Одељење I2 долази сваки дан у школу на непосредну наставу због малог броја ученика.

Часови практичне наставе се одвијају по утврђеном распореду у школи, код послодаваца и школској радионици.