Школски одбор 2021/2022

 Презиме и име Овлашћени  предлагач Датум именовања
Станимирка Матић СО 25.06.2021.
Жељко Злопорубовић СО 25.06.2021.
Љубиша Милановић СО 25.06.2021.
Слађана Млађеновић Школа 25.06.2021.
Властимир Милошевић Школа 25.06.2021.
Драгана Јелисавчић Школа 25.06.2021.
Марина Димитријевић савет родитеља 25.06.2021.
Драган Живановић савет родитеља 25.06.2021.
 Никола Недељковић савет родитеља 25.06.2021.