Школски одбор 2020/2021

 Презиме и име Овлашћени  предлагач Датум именовања
Васиљевић Горица СО 04.07.2017.
Злопорубовић Жељко СО 04.07.2017.
Тешић Немања СО 04.07.2017.
Радивојевић Мирјана Школа 04.07.2017.
Новаковић Вера Школа 14.12.2018.
Ракоњац Маријана Школа 04.07.2017.
Димитријевић Марина савет родитеља 14.12.2018.
Божић Слободанка савет родитеља 04.07.2017.
Радојичић Драгана савет родитеља 04.07.2017.