Бројно стање ученика 2020/2021.

Разред Одељење Број ученика пол Образовни профил
м ж
I 1 28 22 6 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 23 22 1 Електроинсталатер
3 30 19 11 Туристичко-хотелијерски техничар
4 30 8 22 Економски техничар
Укупно I 4 111 71 40
II 1 27 19 8 Машински техничар за компјутерско конструисање
1/2 13 11 2 Аутомеханичар
1/2 12 8 4 Механичар грејне и расхладне технике
3 30 12 18 Туристичко-хотелијерски техничар
4 30 8 22 Економски техничар
Укупно II 4 112 58 54
III 1 30 21 9 Машински техничар за компјутерско конструисање
1/2 11 11 0 Аутомеханичар
1/2 12 5 7 Механичар грејне и расхладне технике
3 21 21 0 Електроинсталатер
4 30 11 19 Туристичко-хотелијерски техничар
5 30 14 16 Економски техничар
Укупно III 5 134 83 51
IV 1 28 20 8 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 30 12 18 Туристички техничар
Укупно IV 2 58 32 26
УКУПНО 15 415 244 170