Бројно стање ученика 2021/2022. год.

Разред Одељење Број ученика пол Образовни профил
м ж
I 1 30 28 2 Машински техничар за компјутерско конструисање
1/2 5 5 / Аутомеханичар
1/2 10 9 1 Механичар грејне и расхладне технике
3 30 11 19 Туристичко-хотелијерски техничар
4 30 12 18 Економски техничар
Укупно I 4 105 65 39
II 1 26 20 6 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 27 27 / Електроинсталатер
3 30 19 11 Туристичко-хотелијерски техничар
4 28 7 21 Економски техничар
Укупно II 4 111 73 38
III 1 27 19 8 Машински техничар за компјутерско конструисање
1/2 13 11 2 Аутомеханичар
1/2 12 8 4 Механичар грејне и расхладне технике
3 30 12 18 Туристичко-хотелијерски техничар
4 30 8 22 Економски техничар
Укупно III 4 112 48 54
IV 1 29 20 9 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 30 11 19 Туристичко-хотелијерски техничар
3 29 13 16 Економски техничар
Укупно IV 3 88 44 44
УКУПНО 15 416 240 176