Управа школе

Презиме и име Врста стручне спреме Године радног стажа Лиценца % ангажовања на другим пословима у школи и којим
Михаиловић Ненад дипломирани машински инжењер 25 Да

/

Новаковић Вера дипломирани машински инжењер 33 Да 50% организатор практичне наставе
Стефановић Ана мастер економиста 6 Не 50% организатор практичне наставе