Управа школе

Презиме и име Врста стручне спреме Године радног стажа Лиценца % ангажовања на другим пословима у школи и којим
Михаиловић Ненад дипломирани машински инжењер 24 Да  

/

Новаковић Вера дипломирани машински инжењер 32 Да 25% организатор практичне наставе
Стефановић Ана мастер економиста 5 Не 65% организатор практичне наставе