Стручна већа

Ред. бр. Стручна већа Руководиоци већа
1. Стручно веће из области предмета српски језик и књижевност  и страни језици Мојковић Даница
2. Стручно веће из области предмета природних наука Јевђенић Драгана
3. Стручно веће из области предмета друштвених наука Борањац Исидора
4. Стручно веће из  области машинске и електро -групе предмета Зарић Златко
5 . Стручно веће из области пр. трговина, угости. и туризам и економија право и ад. Митровић Оливера
6. Стручно веће из области пр. физи васпитање, музичка уметност и лик.култура Ђукановић Радомир