Савет родитеља

Име и презиме Представник одељења:
Драган Живановић I-1
Горан Симић I-2
Јелена Ђокић I-3
Никола Недељковић I-4
Данка Петковић II-1
Славица Јашић II-2
Ратко Савић II-3
Катарина Тришић Матић II-4
Марина Димитријевић III-1
Јелена Деспотовић III-2
Зорица Рајић III-3
Зоран Игњић III-4
Жељко Јовановић III-5
Александар Печеничић IV-1
Маријана Јовановић IV-2