Савет родитеља

Име и презиме Представник одељења:
 Марија  Марјановић I-1
Јока Чолић I-2
Светлана петковић I-3
Дарко Савић I-4
Драган Живановић II-1
Горан Симић II-2
Јелена Ђокић II-3
Никола Недељковић II-4
Данка Петковић III-1
Славица Јашић III-2
Ратко Савић III-3
Катарина Тришић Матић III-5
Марина Димитријевић IV-1
Зоран Игњић IV-2
Жељко Јовановић IV-3