Разредна већа

За школску 2020/2021 годину руководиоци разредних већа су:

 

I разред: Млађеновић Слађана

II разред: Митровић Оливера

III разред: Зарић Златко