Наставни кадар

Презиме и име Врста стручне спреме Предмети које предаје Годрад.стажа Лиценца % ангаж.у школи %

ангаж. у дру.школи

Ђермановић Даша проф. српског језика  и књижевности Српски језик 13 да 100%
Борањац Исидора дипломирани социолог Социологија 3 не 40%
Ракоњац Драгутин дипломирани историчар Историја 38 да 50% 50% Гимназија
Милићевић Слободан проф. физичке културе Физичко васпитање 18 да 100%
Милић Драгана дипломирани математичар Математика 2 не 83,33% 20%

ОШ С.Сава

Средојевић Саво дипломирани  математичар Математика 31 да 105,56%
Драгојловић Петар дипломирани  математичар Математика 8 не 55,56% 66,67% ОШ Р.Павићевић
Јелисавчић Драгана проф. енглеског језика  и књижевности Енглески језик 18 да 93,33% Техн. вишак 16,67%
Радивојевић Петар дипл. машински инжењер Конструисање 34 да 50% пензионер
Новаковић Вера дипл. машински инжењер Техничко цртање. 33 да 65%
Јовановић Мирослав дипл. машински инжењер Техничка физика, Физика 10 не 100% 22,22% Гимназија
Стаменић Драган дипломирани економиста Пословна коресподенција и комуникација 8 не 106,12%
Ракоњац Маријана дипломирани економиста Основе туризма и угоститељства 24 да 106,74%
Вуковић Зора струковни менаџер гастрономије Барско пословање 20 да 77,56% Техн. вишак 80%
Јевтић Владимир дипломирани историчар Историја 14 да 25% 75% ОШ;

Технолошки вишак 10%

Лазаревић Надежда дипломирани економиста Аген.и хотелијер пословање 20 да 104,51%
Зарић Златко дип. инжењер електотехнике Рач. и инфор.

Осн. електротехн.

26 да 110 %
Селинић Ивана дипломирани психолог Психологија 16 да 20% 30% Гимназ. 50% ОШ
Тадић Славко дипл. машински инжењер Компјутерска графика 28 да 100% боловање
Јовановић Драгиша дипл. машински инжењер Моделирање маш. Елемената и констр. 12 да 106,12%
Стиковић Ана дипл. инжењер металургије Технологија обраде 2 не 100%
Ђукановић Радомир дипл. сликар примењене уметности Ликовна култура 18 да 25% 80% ОШ
Стојадиновић Невенка дипл. хемичар опште хемије Хемија 20 да 30% 40% Гимназ

30% ОШ

Јакић Ирена дипломирани  биолог Биологија,

Екологија

19 да 45% 60%ОШ
Ђокић Бранимир машински инжењер Практична настава 28 да 59,97% 40,03% Техн. вишак
Богдановић Небојша механичар  за одржавање машина Практична настава 37 да 100%
Радивојевић Стојан машински инжењер Практична настава 34 да 66,07% Технолошки вишак 33,93%
Милошевић Властимир дипл. машински инжењер Механика,

Маш. елементи

26 да 111,12%
Пантелић Милан дипломирани економиста Пословна економија 20 да 111,,48%
Стефановић Небојша машински инжењер Практична настава 23 да 72,27% Тех. вишак 47,73%
Симеуновић Радојка дипломирани економиста Рачуноводство 17 да 105,31  %
Стефановић Ана мастер економиста Економско пословање 6 не 55%
Митровић Оливера дипломирани економиста Рачуноводство 19 да 111,43 %
Марковић Душица проф. енглеског  језика и књижевности Енглески језик 22 да 100%
Ђорђевић Далибор дипломирани

теолог

Верска настава 5 не 60% 25% ОШ
Николић Драгана дипломирани филолог- германиста Немачки језик 2 не 66,67% 22.22% ОШ
Миловановић Ракоњац Тања мастер проф.руског језика и  књижевности Руски језик 3 не 66,67% 33,33% ОШ Рогачица
Стаменић Данијела проф.српског

језика и књижевности

Српски језик 24 да 100%
Млађеновић Слађана дипломирани економиста Статистика 24 да 104,23%
Стевановић Бранко проф. физичког васпитања Физичко васпитање 14 да 50% 50% Гимназија
Радовановић Ирена магистар музичке теорије и педагогије Музичка култура 8 не 5%  15% ОШ Свети Сава
Максимовић Бојан дипломирани

правник

Устав и права грађана 1 не 30% 50% ОШ
Радивојевић Мирјана магистар географије Географија 19 да 10% 90% Гимназија
Јевђенић Драгана дипломирани географ Географија 20 да 60% 40% ОШ

Техн. вишак 5%

Мојковић Даница проф. Српског језика и књижевности Српски језик и ккижевност 4 не 38,89% 30% Гимназија
Андрић Милица дипломирани економиста Банкарство 0 не 83,03%