Наставни кадар

Презиме и име Врста стручне спреме Предмети које предаје Годрад.стажа Лиценца % ангаж.у школи %

ангаж. у дру.школи

Јовановић Дана проф. српског језика  и књижевности Српски језик 17 да 22,22% 77,78% Гимназија
Ђермановић Даша проф. српског језика  и књижевности Српски језик 12 да 100%
Борањац Исидора професор социологије

 

Социологија 2 не 30%
Ракоњац Драгутин професор историје Историја 37 да 50% 50% Гимназија
Милићевић Слободан проф. физичке културе Физичко васпитање 17 да 100%
Милић Драгана дипломирани математичар Математика 1 не 83,33% 20%         ОШ. С.Сава
Средојевић Саво дипломирани  математичар Математика 30 да 111,11%
Драгојловић Петар дипломирани  математичар Математика 7 не 61,12% 44,44% ОШ Р.Павићевић
Јелисавчић Драгана проф. енглеског језика  и књижевности Енглески језик 17 да 87,78% Техн. вишак 22,22%
Бошковић Јелена проф. енглеског језика  и књижевности Енглески језик 4 не 77,78% (пород.)
Радивојевић Петар дипл. машински инжењер Маш.елементи, Техн. цртање 33 да 115%
Новаковић Вера дипл. машински инжењер Рач. и програм, Термодинамика. 32 да 95%
Јовановић Мирослав дипл. машински инжењер Техн. образовног профила, Физика 9 не 70% 44% Гимназија
Стаменић Драган дипломирани економиста Аген.и хотелијер пословање 7 не 103,06%
Ракоњац Маријана дипломирани економиста Основе туризма и угоститељства 23 да 100,33%
Вуковић Зора гастроном Барско пословање 19 да 71,44% Техн. вишак 80%
Јевтић Владимир дипломирани историчар Историја 13 да 30% 70% ОШ
Лазаревић Надежда дипломирани економиста Аген.и хотелијер пословање 19 да 103,7%
Зарић Златко дип. инжењер електотехнике Рач. и инф., Осн. електр. 25 да 115,38 %
Селинић Ивана дипломирани психолог Психологија 15 да 20% 30% Гимназ. 50% ОШ
Тадић Славко дипл. машински инжењер Ком..графика, Мод.маш.елемен 27 да 100%

(болов.)

Јовановић Драгиша дипл. машински инжењер Ком..графика, Мод.маш.елемен 11 да 111,12%
Стиковић Ана дипл. инжењер металургије Технологија обраде 1 не 75%  
Ђукановић Радомир дипл. сликар примењене уметности Ликовна култура 17 да 30% 90% ОШ
Стојадиновић Невенка дипл. хемичар опште хемије Хемија 19 да 40% 40% Гимназ

30% ОШ

Јакић Ирена дипломирани  биолог Биологија,

Екологија

18 да 40% 60%ОШ
Ђокић Бранимир

 

машински инжењер Практична настава 27 да 100%
Богдановић Небојша механичар  за одржавање машина Практична настава 36 да 106,12%
Радивојевић Стојан машински инжењер Практична настава 33 да 80,69% Технолошки вишак 28,49%
Милошевић Властимир дипл. машински инжењер Механика, Маш. елементи 25 да 111,12%
Пантелић Милан дипломирани економиста Пословна економија 19 да 102,24%
Стефановић Небојша машински инжењер Практична настава 22 да 85,33% Тех. вишак 44.67%
Симеуновић Радојка дипломирани економиста Рачуноводство 16 да 103,39  %
Стефановић Ана мастер економиста Предузетништво

 

5 не 40%
Митровић Оливера дипломирани економиста Рачуноводство 18 да 105,31 %
Марковић Душица проф. енглеског  језика и књижевности Енглески језик 21 да 100%
Ђорђевић Далибор дипломирани

теолог

Верска настава 4 не 60% 15% ОШ
Живановић Светлана проф. немачког

језика

Немачки језик 2 не 50% (пород.) 50% ОШ
Николић Драгана проф. немачког

језика

Немачки језик 1 не 50% 77,77%    ОШ С. Сава
Милановић Љубиша проф. украјинског језика и  књижевности Руски језик 5 не 66,67%
Миловановић Ракоњац Тања проф.руског језика и  књижевности Руски језик 2 не 66,67% (пород.) 33,33% ОШ Рогачица
Стаменић Данијела проф.српског

језика и књижевности

Српски језик 23 да 111,11%
Млађеновић Слађана дипломирани економиста Статистика 23 да 101,43%
Стевановић Бранко проф. физичког васпитања Физичко васпитање 13 да 50% 50% Гимназија
Радовановић Ирена проф. мизичке културе Музичка култура 7 не 15%  15% ОШ Свети Сава
Лукић Катарина дипломирани

правник

Устав и права грађана 4 не 25% 50% ОШ
Радивојевић Мирјана дипломирани географ Географија

 

18 да 10% 90% Гимназија
Сенић Драгица дипломирани

филозоф

Филозофија 27 да 10% 100% Гимназија
Јевђенић Драгана дипломирани географ Географија

 

19 да 60% 40% ОШ