Контакт

Техничка школа Бајина Башта

 

Адреса: Вука Караџића 32, 31250 Бајина Башта

Телефон: 031/863-265

е-маил:sstehskobab1@ptt.rs