Информације од јавног значаја

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Активности:

Време и место:

Почетак наставе у I полугодишту

1. септембар 2021. год.

I класификациони период ( есДневник)

20.11.2021. год.

I класификациони период (седница)

23.11.2021. год.

Завршетак I полугодишта

30.12.2021. год.

Зимски распуст

од 31.12.2021.-23.01.2022. год.

Почетак наставе у II полугодишту

24.01.2022. год.

II класификациони период ( есДневник)

09.04.2022. год.

II класификациони период (седница)

12.04.2022. год.

Пролећни распуст

22.04.-25.04.2022. год.

Завршетак наставе за завршне разреде III и IV године

31.05.2022. год.

Завршетак наставе за остале разреде

21.06.2022. год.

Eкскурузија ученика

на пролеће 2022. год.

Припремна настава

Август

Такмичења ученика

школско у фебруару, а остала по распореду заједнице школа

Културне активности

Сајам туризма-  Лорист, Сајам технике, Сајам туризма Београд


ТАКМИЧЕЊА

Врста такмичења

Ниво такмичења

школско

окружно

међуокружно

републичко

Друштвене науке-историја

Фебруар, март

По календару

По календару

По календару

Физичко васпитање-атлетика

Фебруар, март

По календару

По календару

По календару

Физичко васпитање-мали фудбал

Фебруар, март

По календару

По календару

По календару

Моделирање маш. елем. и конструкција

Фебруар, март

По календару

По календару

По календару

Компјутерска графика

Фебруар, март

По календару

По календару

По календару

Механика

Фебруар, март

По календару

По календару

По календару

Практична настава-аутомеханичар

Фебруар, март

По календару

По календару

По календару

Агенцијско-хотелијерско пословање

Фебруар, март

По календару

По календару

По календару


ИСПИТНИ РОКОВИ И  ПРИПРЕМНИ РАД
 
1.Матурски и завршни испит – јануарски рок ( за ванредне) – јунски рок – августовски рок  24.01.2022.- 31.01.2022. год. 13.06.2022.- 20.06.2022. год. 22.08.2022.- 31.08.2022. год.
2.Припремна настава16.08.2022.- 19.08.2022. год.
3.Поправни испити -јунски рок -августовски рок  06.06.2022.-10.06.2022. год. 22.08.2022.-31.08.2022. год.
4.Разредни испитизавршни разреди  16.05 – 20.05.2022. год. остали разреди      06.06.-10.06.2022. год.
5.Испити за ванредне ученике -новембарски рок -јануарски рок -априлски рок -јунски рок -августовски рок  22.11.2021.-30.11.2021. год. 24.01.2022.-31.01.2022. год 11.04.2022.-15.04.2022. год. 06.06.2022.-10.06.2022. год. 22.08.2022.-31.08.2022. год.