Информације од јавног значаја

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Активности: Време и место:
Почетак наставе у I полугодишту 1. септембар 2020. год.
I класификациони период ( есДневник) 14.11.2020. год.
I класификациони период (седница) 17.11.2020. год.
Завршетак I полугодишта 29.01.2021. год.
Зимски распуст од 29.01.2021.-16.02.2021. год.
Почетак наставе у II полугодишту 17.02.2021. год.
II класификациони период ( есДневник) 17.04.2021. год.
II класификациони период (седница) 20.04.2021. год.
Пролећни распуст 30.04.-04.05.2021. год.
Завршетак наставе за завршне разреде III и IV године 28.05. 2021. год.
Завршетак наставе за остале разреде 18.06. 2021. год.
Eкскурузија ученика на пролеће 2021. год.
Припремна настава Август
Такмичења ученика школско у фебруару, а остала по распореду заједнице школа
Културне активности Сајам туризма-  Лорист, Сајам технике, Сајам туризма Београд

 

ТАКМИЧЕЊА

Врста такмичења Ниво такмичења
школско окружно међуокружно Републичко
Друштвене науке-историја Фебруар, март По календару По календару По календару
Физичко васпитање-атлетика Фебруар, март По календару По календару По календару
Физичко васпитање-мали фудбал Фебруар, март По календару По календару По календару
Моделирање маш. еле. и конструкција Фебруар, март По календару По календару По календару
Компјутерска графика Фебруар, март По календару По календару По календару
Механика Фебруар, март По календару По календару По календару
Практична настава-аутомеханичар Фебруар, март По календару По календару По календару
Агенцијско-хотелијерско пословање Фебруар, март По календару По календару По календару

Оствареност плана зависиће од епидемиолошке ситуације.

ИСПИТНИ РОКОВИ И  ПРИПРЕМНИ РАД

1. Матурски и завршни испит

– јануарски рок ( за ванредне)

– јунски рок

– августовски рок

 

21.01.2021.- 29.01.2021. год.

07.06.2021.- 15.06.2021. год.

23.08.2021.-31.08.2021. год.

2. Припремна настава 16.08.2021. – 20.08.2021. год.
3. Поправни испити

-јунски рок

-августовски рок

 

07.06.2021.-11.06.2021. год.

23.08.2021.-31.08.2021. год.

4. Разредни испити завршни разреди  17.05 – 21.05.2021.год.

остали разреди     01.06.-10.06.2021.год.

5. Испити за ванредне ученике

-новембарски рок

-јануарски рок

-априлски рок

-јунски рок

-августовски рок

 

23.11.2020.-30.11.2020. год.

21.02.2021.-29.02.2021. год

19.04.2021.-28.04.2021. год.

07.06.2021.-15.06.2021. год.

23.08.2021.-31.08.2021. год.