Ванредно стање

Поштовани, на овој страници можете погледати најважније информације у вези са функционисањем Техничке школе током ванредног стања 2020. године.

 

Поштовани ученици и родитељи, за време учења на даљину, педагога школе можете контактирати на мејл anijovan@gmail.com

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.
Фокус је на програмским садржајима општеобразовних и стручних предмета са највећим бројем часова, чије учење почиње да е примењује од понедељка 23. марта 2020. године.

Едукативни садржај за учење на даљину за ученике средњих школа биће емитовани на РТС Планета. rtsplaneta.rs 

О распореду часова можете се информисати на сајту: www.rasporednastave.gov.rs. Додатне информације родитељи могу добити и позивом на 

телефон 011/735-05-57. 

Основцима и средњошколцима у Србији доступна предавања и на две интернет странице: http://www.rts.rs/page/school/ci.html  и https://mojaskola.rtsplaneta.rs/

Директор, наставничко веће и педагошки колегијум обавезни су да уз сарадњу одељенских старешина израђују недељни оперативни план. Наставници су у обавези да формативно прате напредовање ученика током ванредног стања како би то касније било искоришћено за сумативно оцењивање ученика на крају школске године. Оперативне недељне планове за наставнике можете преузети овде: ОПЕРАТИВНИ ПЛАН У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

Наставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све видове обавељеног учења на даљину, чиме се стварају услови за за редован завршетак наставне године.

Опширније о свему у допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Nastava_na_daljinu_u_vanrednom_stanju

Обавештавамо наставнике да је у припреми платформа за учење на даљину- Microsoft Teams.На следећем линку можете погледати видео обуку:

Видео обука за Microsoft Teams u 11h

Видео обука за Microsoft Teams u 19h

Поштовани наставници, у следећем документу можете прочитати упутство за коришћење шифри на платформи Microsoft Teams: Обавештење о шифрама за Microsoft Teams . Апликацији приступате путем следећег линка https://teams.microsoft.com . Додатна упутства о коришћењу ове платформе погледајте на следећем линку: https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php

Обавештавамо вас да је дошло до промене календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама. Детаљније погледајте у следећем допису Министарства просвете: Promena_kalendara_obrazovno_vaspitnog_rada_u_osnovnoj_i_srednjoj_skoli

Поштовани наставници, теме за ЧОС које је прописало Министарство одбране само за завршне разреде, можете погледати у следећем документу: Теме за ЧОС .Теме за трећи час можете погледати на следећим презентацијама:

T-7_Sluzba_osmatranja_i_obavestavanja_

T-8_Oblici_neoruzanog_otpora_

T-9_Bojni_otrovi,_bioloska_i_zapaljiva_sred_

T-10_Civilna zastita_u_Republici_Srbiji_

Теме за четврти час можете погледати на следећој презентацији: T-11_Takticko_tehnicki_zborovi_

Министар просвете послао је допис о досадашњем искуству у учењу на даљину у коме се моле сви наставници да се придржавају наведених смерница у раду. Допис можете прочитати овде: Podrska_nastavnicima,_direktorima_i_strucnim_saradnicima_pocetna_iskustva

Поштовани наставници, овде можете погледати распоред блок наставе за одељења економске и туристичко-угоститељске струке: Raspored blok nastave 2019-20

Поштовани наставници, како је Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије прописало обавезно формативно оцењивање ученика за време ванредног стања услед епидемије ЦОВИД-19, упутство о уношењу активности у есДневник можете погледати на следећем линку: Упутство за уношење активности у сврху формативног оцењивања

Поштовани наставници, упутство о бројчаном оцењивању ученика за време трајања ванредног стања можете погледати у следећем документу: Uputstvo o brojcanom ocenjivanju ucenika tokom vanrednog stanja
Поштовани наставници, упутство о начину полагању матурског завршног испита можете погледати у следећем документу: Упутство о матурском завршном испиту
Материјал који наставници могу да користе за своја предавања налазе се на порталу РТС Планета. Такође, наставници машинске групе предмета могу да погледају предавања на сајту Заједнице машинских школа.
Поштовани, семинар Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета за све оне наставнике који нису похађали ову обуку. Упутство за пријављивање на обуку погледајте у документу: Упутство за пријављиваље на семинар . Линк за пријављивање на обуку је следећи: Пријава на обуку Обука се налази на следећој адреси: Обука
Поштовани наставници, са правилником о оцењивању у средњим школама можете се упознати у следећем документу: Pravilnik o ocenjivanju ucenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
Поштовани, у следећем документу можете погледати састав комисија за спровођење матурског и завршног испита у јунском и августовском року шк. 2019/2020. године као и у јануарском року 2020/2021. године: Комисије
Календар послова за јун и јул 2020. год. можете погледати у следећем документу: Kalendar poslova za jun-jul2020