Упис у први разред средње школе 14. и 15. јула 2022. год.

Драги будући прваци, након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 14. и 15. јула 2022. год. од   8.00 до 15.00 часова

  • ученици могу поднети пријаву за упис у средњу школу електронским
    путем, путем портала МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА или
  • непосредно у школи

Потребна документа која треба ученик да достави су:

  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу-образац ПУ (добија се и попуњава у школи приликом уписа );
  • Сведочанства 5, 6, 7 и 8 разреда основне школе;
  • Сведочанство о завршеној основној школи;
  • Уверење о обављеном  завршном испиту;
  • Извод из матичне књиге рођених (школа ће прибавити извод из матичне књиге рођених по службеној дужности);
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу.