Школски одбор 2018/2019

 Презиме и име

Овлашћени  предлагач

Датум именовања

Васиљевић Горица

СО 04.07.2017.

Злопорубовић Жељко

СО 04.07.2017
Тешић Немања СО

04.07.2017

 Радивојевић Мирјана

школа

04.07.2017

 Новаковић Вера

школа 04.07.2017
Ракоњац Маријана школа

04.07.2017

 Радојичић Драган

савет родитеља 04.07.2017
 Божић Слободанка савет родитеља

04.07.2017

 Радојичић Драгана савет родитеља

04.07.2017