Бројно стање ученика 2019/2020.

Разред Одељење Број ученика пол Образовни профил
м ж
I 1 28 20 8 Машински техничар за компјутерско конструисање
1/2 11 10 1 Аутомеханичар
1/2 16 11 5 Механичар грејне и расхладне технике
3 29 16 13 Туристичко-хотелијерски техничар
4 29 7 22 Економски техничар
Укупно I 4 113 64 49  
II 1 30 21 9 Машински техничар за компјутерско конструисање
1/2 11 11 / Аутомеханичар
1/2 12 5 7 Механичар грејне и расхладне технике
3 20 20 / Електроинсталатер
4 30 11 19 Туристичко-хотелијерски техничар
5 30 14 16 Економски техничар
Укупно II 5 133 82 51  
III 1 28 19 9 Машински техничар за компјутерско конструисање
1/2 9 9 / Аутомеханичар
1/2 12 12 / Механичар грејне и расхладне технике
3 30 12 18 Туристички техничар
4 17 8 9 Кувар
Укупно III 4 96 60 36  
IV 1 20 20 / Машински техничар за компјутерско конструисање
2 29 12 17 Туристички техничар
3 19 5 14 Трговински техничар
Укупно IV 3 68 37 31  
УКУПНО   410 243 167