Бројно стање ученика 2018/2019.

Разред Одељење Број ученика пол Образовни профил
м ж
I 1 30 20 10 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 20 14 6 Аутомеханичар,  Механичар грејне и расхладне технике
3 21 21 Електроинсталатeр
4 31 11 20 Туристичко-хотелијерски техничар
5 30 14 16 Економски техничар
Укупно I 5 132 80 52
II 1 29 19 10 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 22 22 Аутомеханичар, Механичар грејне и расхладне технике
3

 

30 12 18 Туристички техничар

 

4

 

21 10 11 Кувар
Укупно II 4 102 63 39
III 1 20 20 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 17 17 Аутомеханичар, Механичар грејне и расхладне технике
3 30 30 Електроинсталатери и електромонтери мрежа и постојења
4

 

29 12 17 Туристички техничар
5

 

20 5 15 Трговински техничар
Укупно III 5 116 84 32
IV 1 20 20 Машински техничар за компјутерско конструисањe
2

 

28 8 20 Туристички техничар
3

 

29 9 20 Трговински техничар
Укупно IV 3 77 37 40
УКУПНО 17 427 264 163