Бројно стање ученика 2016/2017.

Разред Одељење Број ученика пол Образовни профил
м ж
I 1 23 23 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 17 17 Аутомеханичар,  Механичар грејне и расхладне технике
3

 

29 29 Електроинсталатер, Електромонтер мрежа и постројења
4 30 12 18 Туристички техничар
5 24 8 16 Трговински техничар
Укупно I 5 123 89 34  
II 1 20 20 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 19 19 Аутомеханичар, Механичар грејне и расхладне технике
3 30 8 22 Туристички техничар

 

4

 

30 10 20 Трговински техничар
5

 

11 4 7 Кувар
Укупно II 5 110 61 49  
III 1 11 11 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 9 9 Аутомеханичар, Механичар грејне и расхладне технике
3 13 13 Електроинсталатер, Електромонтер мрежа и постројења
4

 

30 11 19 Туристички техничар
5

 

26 15 11 Трговински техничар
УкупноIII 5 89 59 30  
IV 1 14 14 Машински техничар за компјутерско конструисањe
2

 

27 8 19 Туристички техничар
3

 

28 10 18 Трговински техничар
УкупноIV 3 69 32 37  
УКУПНО 18 391 241 150