Бројно стање ученика 2017/2018.

Разред Одељење Број ученика пол Образовни профил
м ж
I 1 25 19 6 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 18 18 Аутомеханичар,  Механичар грејне и расхладне технике
3 30 13 17 Туристички техничар
4 20 9 11 Кувар
Укупно I 4 93 59 34
II 1 20 20 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 18 18 Аутомеханичар, Механичар грејне и расхладне технике
3 29 29 Електроинсталатер, Електромонтер мрежа и постројења
4

 

29 12 17 Туристички техничар

 

5

 

22 6 16 Трговински техничар
Укупно II 5 118 85 33
III 1 20 20 Машински техничар за компјутерско конструисање
2 18 18 Аутомеханичар, Механичар грејне и расхладне технике
3 29 8 21 Туристички техничар
4

 

30 11 19 Трговински техничар
5

 

11 4 7 Кувар
Укупно III 5 108 61 47
IV 1 11 11 Машински техничар за компјутерско конструисањe
2

 

29 11 18 Туристички техничар
3

 

24 14 10 Трговински техничар
Укупно IV 3 64 36 28
УКУПНО 17 383 241 142