Управа школе

Презиме и име

Врста стручне спреме Године радног стажа Лиценца

% ангажовања на другим пословима у школи и којим

Михаиловић Ненад

дипломирани машински инжењер

21

да  

Стефановић Ана

дипломирани економиста

3

не

30% организатор практичне наставе