Управа школе

Презиме и име Врста стручне спреме Године радног стажа Лиценца % ангажовања на другим пословима у школи и којим
Михаиловић Ненад дипломирани машински инжењер 20 да  

Новаковић Вера дипломирани машински инжењер 28 да 50% организатор практичне наставе
Митровић Оливера дипломирани економиста 14 да 50% организатор практичне наставе