Управа школе

Презиме и име

Врста стручне спреме Године радног стажа Лиценца

% ангажовања на другим пословима у школи и којим

Михаиловић Ненад

дипломирани машински инжењер

21

да  

Новаковић Вера

дипломирани машински инжењер

29

да

50% организатор практичне наставе

Митровић Оливера дипломирани економиста 15 да

50% организатор практичне наставе