Управа школе

 

Презиме и име Врста стручне спреме Године радног стажа Лиценца % ангажовања на другим пословима у школи и којим
Михаиловић Ненад дипломирани машински инжењер 21 да  

Стефановић Ана дипломирани економиста 3 не 30% организатор практичне наставе