Управа школе

Презиме и име Врста стручне спреме Године радног стажа Лиценца % ангажовања на другим пословима у школи и којим
Михаиловић Ненад дипломирани машински инжењер 23 да  

Новаковић Вера дипломирани машински инжењер 31 да 35% организатор практичне наставе
Стефановић Ана мастер економиста 4 не 65% организатор практичне наставе