Стручна већа

1. Стручно веће из области предмета српски језик и књижевност и страни језици – Јовановић Дана.

2. Стручно веће из области предмета природних наука – Средојевић Саво.

3. Стручно веће из области предмета друштвених наука – Малешевић Владимир.

4. Стручно веће из области машинске и електро групе предмета – Зарић Златко.

5 . Стручно веће из области предмета трговине, угоститељства и туризама – Лазаревић Надежда.

6. Стручно веће из области предмета физичко васпитање, музичка уметност и ликовна култура – Стевановић Бранко.

За израду годишњег и месечних планова задужен је руководилац већа.
Планови рада пишу се у свесци записника и предају се педагогу школе.