Стручна већа

Ред. бр.

Стручна већа

Руководиоци већа

1.

 Стручно веће из области предмета српски језик и књижевност  и страни језици

Марковић Душица

2.

Стручно веће из области предмета природних наука

Средојевић Саво

3.

Стручно веће из области предмета друштвених наука

Селинић Ивана

4.

Стручно веће из  области машинске и електро групе предмета

Зарић Златко

5 .

Стручно веће из области предмета трговине, угоститељства и туризама

Лазаревић Надежда

6. Стручно веће из области предмета физичко васпитање, музичка уметност и ликовна култура

Ђукановић Радомир