Стручна већа

Ред. бр. Стручна већа Руководиоци већа
1. Стручно веће из области предмета српски језик и књижевност  и страни језици Живановић Светлана
2. Стручно веће из области предмета природних наука Средојевић  Саво
3. Стручно веће из области предмета друштвених наука Станковић Драгица
4. Стручно веће из  области машинске и електро -групе предмета Зарић Златко
5 . Стручно веће из области предмета трговина, угоститељство и туризам и економија право и администрација Пантелић Милан
6. Стручно веће из области предмета физичко васпитање, музичка уметност и ликовна култура Радовановић Ирена