Смерови и план уписа 2019/2020

Техничка школа Бајина Башта је за школску 2018/2019. планирала упис 5 одељења ученика првог разреда и то:

Област машинство и обрада метала:

  • a. Mашински техничар за компјутерско конструисање – 1 одељење – 30 ученика.
  • b. Aутомеханичар и механичар грејне и расхладне технике  – 1 одељење – 15+15=30 ученика.

Област трговина, угоститељство и туризам

  • a. Tуристички техничар – 1 одељење – 30 ученикa.

Област економија, право и администрација

  • а. Економски техничар – 1 одељење – 30 ученика.