Смерови и план уписа 2017/2018

Техничка школа Бајина Башта је за школску 2017/2018. планирала упис 5 одељења ученика првог разреда и то:

Област машинство и обрада метала:

  • a. Mашински техничар за компјутерско конструисање – 1 одељење – 30 ученика.
  • b. Aутомеханичар и механичар грејне и расхладне технике технике – 1 одељење – 15+15=30 ученика.

Област трговина, угоститељство и туризам

  • a. Tуристички техничар – 1 одељење – 30 ученика.
  • б. Трговински техничар – 1 одељење – 30 ученика.
  • в. Конобар 15 ученика, кувар 15 ученика