Смерови и план уписа 2016/2017

Техничка школа Бајина Башта је за школску 2016/2017 планирала упис 5 одељења ученика првог разреда и то:

Област машинство и обрада метала:
a. Mашински техничар за компјутерско конструисање – 1 одељење – 30 ученика.
b. Aутомеханичар и механичар грејне и расхладне технике технике – 1 одељење – 15+15=30 ученика.

Област трговина, угоститељство и туризам
a. Tуристички техничар – 1 одељење – 30 ученика.
b. Трговински техничар – 1 одељење – 30 ученика.

Област електротехника
a. Електроинсталатер и електромонтер мрежа и постројења – 1 одељење – 15+15=30 ученика.