Савет родитеља

Име и презиме Представник одељења:
Драгана Радијичић I-1
Бранка Кашић I-2
Зоран Којадиновић I-3
Слободанка Божић I-4
Јасна Петковић I-5
Владе  Борањац II-1
Славица Живановић II-2
Љубомир Рмуш II-3
Драган Живановић II-4
Радојка Јовановић II-5
Славица Нешић III-1
Миленија Мијаиловић III-2
Љиљана Нешић III-3
Нели  Исраељан Дуканић III-4
Милош Јовановић III-5
Биљана Мирковић IV-1
Слaђана Мијатовић IV-2
Милан Николић IV-3