Савет родитеља

Име и презиме

Представник одељења:

Александар Печеничић

I-1

Владимир Леонтијевић

I-2

Маријана Јовановић

I-3

Ана Рађен

I-4

Драгана Радојичић

II-1

Драган  Благојевић

II-2

Зоран Којадиновић

II-3

Слободанка Божић

II-4

Јасна Петковић

II-5

Снежана Борањац

III-1

Славица Живановић

III-2

Љубомир Рмуш

III-3

Драган Живановић

III-4

Радојка Јовановић

III-5

Славица Нешић

IV-1

Нели  Исраељан Дуканић

IV-2

Милош Јовановић

IV-3