Савет родитеља

Име и презиме

Представник одељења:

Марина Димитријевић

I-1

Јелена Деспотовић

I-2

Зорица Рајић

I-3

Зоран Игњић

I-4

Жељко Јовановић

I-5

Александар Печеничић

II-1

Владимир Леонтијевић

II-2

Маријана Јовановић

II-3

Ана Рађен

II-4

Драгана Радојичић

III-1

Драган Благојевић

III-2

Зоран којадиновић

III-3

Слободанка Божић

III-4

Бранка Рогић

III-5

Владе Борањац

IV-1

Љубомир Рмуш

IV-2

Милојка Николић

IV-3