Савет родитеља

Име и презиме Представник одељења:
Данка Петковић I-1
Славица Јашић I-2
Ратко Савић I-3
Катарина Тришић Матић I-4
Марина Димитријевић II-1
Јелена Деспотовић II-2
Зорица Рајић II-3
Зоран Игњић II-4
Жељко Јовановић II-5
Александар Печеничић III-1
Владимир Леонтијевић III-2
Маријана Јовановић III-3
Јадранка Весић III-4
Драгана Радојичић IV-1
Слободанка Божић IV-2
Бранка Рогић IV-3