Одељенске старешине

I1 Радивојевић Петар II5 Марковић Душица
I2 Стевановић Бранко III1 Јовановић Драгиша
I3 Ракоњац Маријана III2 Милошевић Властимир
I4 Митровић Оливера III3 Лазаревић Надежда
II1 Средојевић Саво III4 Јакић Ирена
II2 Новаковић Вера IV1 Јосиповић Верица
II3 Зарић Златко IV2 Млађеновић Слађана
II4 Пантелић Милан IV3 Симеуновић Радојка