Одељенске старешине

I1 Јосиповић Верица III1 Средојевић Саво
I2 Стевановић Бранко III2 Милошевић Властимир
I3 Зарић Златко III3 Матић Ненад
I4 Млађеновић Слађана III4 Стаменић Данијела
I5 Симеуновић Радојака III5 Милан Пантелић
II1 Радивојевић Петар
II2 Новаковић Вера IV1 Јелисавчић Драгана
II3 Ракоњац Маријана IV2 Лазаревић Надежда
II4 Митровић Оливера IV3 Марковић Душица
II5 Јовановић Дана