Одељенске старешине

I1 Средојевић Саво III1 Јосиповић Врерица
I2 Новаковић Вера III2 Стевановић Бранко
I3 Јовановић Дана III3 Зарић Златко
I4 Пантелић Милан III4 Млађеновић Слађана
I5  Марковић Душица III5 Симеуновић Радојка
II1 Јовановић Драгиша
II2 Милошевић Властимир IV1 Радивојевић Петар
II3 Лазаревић Надежда IV2 Ракоњац Маријана
II4 Јакић Ирена IV3 Митровић Оливера