Разредна већа

За школску 2017/2018 годину руководиоци разредних већа су:

 

I разред: Јелисавчић Драгана

II разред: Млађеновић Слађана

III и IV разред: Пантелић Милан