Одељенска већа

За школску 2016/2017. годину руководиоци одељенских већа су:

I разред: Зарић Златко
II разред: Митровић Оливера
III и IV разред: Средојевић Саво