Разредна већа

За школску 2018/2019 годину руководиоци разредних већа су:

 

I разред: Митровић Оливера

II разред: Марковић Душица

III и IV разред: Симеуновић Радојка