Разредна већа

За школску 2018/2019 годину руководиоци разредних већа су:

 

I разред: Марковић Душица

II разред: Јелисавчић Драгана

III и IV разред: Ракоњац Маријана