Наставни кадар

Презиме и име Врста стручне спреме Предмети које предаје Год. радног стажа Лиценца % ангаж.у школи %

ангаж. у другој школи

Алексић Невена проф.руског језика и  књижевности Руски језик не 72,22% 27,78% Гимназија
Јовановић Дана проф. српског језика  и књижевности Српски језик 12 да 66,67% 33,34% Гимназија
Ђермановић Даша

 

проф. српског језика  и књижевности Српски језик 9 не 100%
Басиста Срећко професор социологије Социологија,Устав и права грађана 39 да 100%
Ракоњац Драгутин професор историје Историја 32 да 50% 50% Гимназија
Милићевић Слободан проф. физичке културе Физичко васпитање 13 да 100%
Матић Недељко дипломирани математичар Математика 38 да 100%
Средојевић Саво дипломирани  математичар Математика 26 да 100%
Драгојловић Петар

 

дипломирани  математичар Математика 3 не 89% Технолошки вишак  11%
Јелисавчић Драгана проф. енглеског језика  и књижевности Енглески језик 13 да 100%
Петковић Мирјана дипломирани географ Географија

 

14 да 70% 30% Гимназија
Јосиповић Верица професор машинства Тех.ја обраде, Испит. маш. конструкција 34 да 100%
Радивојевић Петар дипл. машински инжењер

 

Машински елементи, Техн. цртање 29 да 100%
Новаковић Вера дипл. машински инжењер Рачун. и информатикаТермодинам. 28 да 50%
Јовановић Мирослав дипл. машински инжењер Рачун. и информ., Физика 5 не 80%
Стаменић Драган дипломирани економиста Агенцијско и хотелијерско пословање 3 не 100%
Ракоњац Маријана дипломирани економиста Економика туризма, статистика 19 да 103,15%
Вуковић Зора гастроном Кувартство са практичном наставом 15 не 100%
Јевтић Владимир дипломирани историчар Историја 9 да 50% 50% ОШ
Лазаревић Надежда дипломирани економиста Агенцијско и хотелијерско пословање 14 да 105,65%
Зарић Златко

 

дип.инжењер електотехнике Рач. и инф., Осн. електр. 21 да 105,38 %
Селинић Ивана дипломирани психолог Психологија 12 да 20% 30% Гимназија 50% ОШ Свети Сава
Тадић Славко дипл. машински инжењер Компијутер.

графика, Мод. маш. елемен.

23 да 100%
Јовановић Драгиша дипл. машински инжењер Компијутер.

графика, Мод. маш. елемен..

7 да 90%
Ђукановић Радомир дипл. сликар примењене уметности Ликовна култура 13 да 40% 60% ОШ
Стојадиновић Невенка дипл. хемичар опште хемије Хемија 15 да 50% 40% Гимназија

10% ОШ

Јакић Ирена дипломирани биолог Биологија,

Екологија

12 да 60%  30% ОШ Свети Сава
 Ђокић Бранимир машински инжењер Практична настава 23 да 100%
Јовановић Глишић Вера проф. енглеског  језика и књижевности Енглески језик 10 да 16,67% 20% ОШ   Свети Сава

63,33% Гимназија

Павловић Љубиша машинбравар специјалиста Практична настава 36 да 87,91% Технолошки вишак  12,09%
Богдановић Небојша механичар  за одржавање машина Практична настава 32 да 100%
Радивојевић Стојан машински инжењер Практична настава 29 да 33,23% Технолошки вишак  66,77%
Стојић Данило гастроном Практична настава 10 не 0,00% Технолошки вишак  46%
Милошевић Властимир дипл. машински инжењер Механика, Машински елементи 21 да 100%
Пантелић Милан

 

дипломирани економиста Трговинско пословање 15 да 102,58%
Стефановић Небојша машински инжењер Практична настава 18 не 56.86% Технолошки вишак  43,14%
Тарабић Јелена дипломирани инжењер технолог Познавање робе 4 не 30% Технолошки вишак  40%
Обрадиновић Милан ресторатер Практична настава 13 не 52,92% Технолошки вишак  47,08%
Симеуновић Радојка дипломирани економиста Рачуноводств. 12 да 103 %
Стефановић Ана дипломирани економиста Основе еконимије 1 не 100%
Митровић Оливера дипломирани економиста Трговинско пословање 14 да 56 %
Марковић Душица проф. енглеског  језика и књижевности Енглески језик 17 да 100%
Малешевић Владимир дипломирани теолог Верска настава 8 не 75%
Стаменић Данијела проф.српског

језика и књижевности

Српски језик 19 да 100%
Млађеновић Слађана дипломирани економиста Статистика 19 да 103,69%
Стевановић Бранко проф. физичког васпитања Физичко васпитање 9 да 100%
Радовановић Ирена проф. мизичке културе Музичка култура 3 не 15%  25% ОШ СС
Матић Ненад дип.инжењер електотехнике Основе електротехнике 4 не 100%
Јовановић Александра дипломирани правник Право 9 да 20% 55% Пожега