Наставни кадар

Презиме и име Врста стручне спреме Предмети које предаје Годрад.стажа Лиценца % ангаж.у школи %

ангаж. у дру.школи

Јовановић Дана проф. српског језика  и књижевности Српски језик 16 да 44,44% 55,56% Гимназија
Ђермановић Даша проф. српског језика  и књижевности Српски језик 11 да 100%
Борањац Исидора професор социологије

 

Социологија 1 не 25%
Ракоњац Драгутин професор историје Историја 36 да 50% 50% Гимназија
Милићевић Слободан проф. физичке културе Физичко васпитање 16 да 100%
Матић Недељко дипломирани математичар Математика 41 да 100%
Средојевић Саво дипломирани  математичар Математика 29 да 100%
Драгојловић Пета дипломирани  математичар Математика 6 не 55,56% 44,44% ОШ Р.Павићевић
Јелисавчић Драгана проф. енглеског језика  и књижевности Енглески језик 16 да 100%

(пород.)

Бошковић Јелена проф. енглеског језика  и књижевности Енглески језик 3 не 77,78%
Јосиповић Верица професор машинства Маш.материјали, Исп. маш. конст 37 да 105%
Радивојевић Петар дипл. машински инжењер Маш.елементи, Техн. цртање 32 да 110%
Новаковић Вера дипл. машински инжењер Рач. и програм, Термодинамика. 31 да 65%
Јовановић Мирослав дипл. машински инжењер Технологија обраде, Физика 8 не 70% 30% Гимназија
Стаменић Драган дипломирани економиста Аген.и хотелијер пословање 6 не 97,24%
Ракоњац Маријана дипломирани економиста Економика туризма 22 да 100,53%
Вуковић Зора гастроном Кувартство са прак.наставом 18 да 100,32%
Јевтић Владимир дипломирани историчар Историја 12 да 40% 60% ОШ
Лазаревић Надежда дипломирани економиста Аген.и хотелијер пословање 18 да 102,58%
Зарић Златко дип.инжењер електотехнике Рач. и инф., Осн. електр. 24 да 100 %
Селинић Ивана дипломирани психолог Психологија 14 да 20% 30% Гимназ. 50% ОШ
Тадић Славко дипл. машински инжењер Ком..графика, Мод.маш.елемен 26 да 101,12%
Јовановић Драгиша дипл. машински инжењер Ком..графика, Мод.маш.елемен 10 да 101,12%
Ђукановић Радомир дипл. сликар примењене уметности Ликовна култура 16 да 20% 80% ОШ
Стојадиновић Невенка дипл. хемичар опште хемије Хемија 18 да 30% 40% Гимназ

30% ОШ

Јакић Ирена дипломирани биолог Биологија,

Екологија

17 да 40% 60%ОШ
Ђокић Бранимир машински инжењер Практична настава 26 да 100%
Богдановић Небојша механичар  за одржавање машина Практична настава 35 да 106,12%
Радивојевић Стојан машински инжењер Практична настава 32 да 71,5% Технолошки вишак 28,5%
Стојић Данило гастроном Практична настава 13 не 0% Технолошки вишак 60%
Милошевић Властимир дипл. машински инжењер Механика, Маш. елементи 24 да 100%
Пантелић Милан дипломирани економиста Трговинско пословање 18 да 101,45%
Стефановић Небојша машински инжењер Практична настава 21 да 73,77% Тех. вишак 26,23%
Обрадиновић Милан ресторатер Практична настава 16 не 0% Технолошки вишак  100%
Симеуновић Радојка дипломирани економиста Рачуноводств. 15 да 101,44  %
Стефановић Ана мастер економиста Основе еконимије 4 не 35%
Митровић Оливера дипломирани економиста Трговинско пословање 17 да 103,37 %
Марковић Душица проф. енглеског  језика и књижевности Енглески језик 20 да 100%
Матејић Немања дипломирани

теолог

Верска настава 3 не 75%
Живановић Светлана проф. немачког

језика

Немачки језик 1 не 50% 50% ОШ
Дуканић Дијана проф.руског језика и  књижевности Руски језик 3 да 66,67%

(пород.)

Миловановић Тања проф.руског језика и  књижевности Руски језик 1 да 66,67% 33,33% ОШ Рогачица
Стаменић Данијела проф.српског

језика и књижевности

Српски језик 22 да 100%
Млађеновић Слађана дипломирани економиста Статистика 22 да 100,33%
Стевановић Бранко проф. физичког васпитања Физичко васпитање 12 да 100% Тех. вишак физичко40%
Радовановић Ирена проф. мизичке културе Музичка култура 6 не 10%  20% ОШ Свети Сава
Лукић Катарина дипломирани

правник

Право 3 да 25% 50% ОШ
Радивојевић Мирјана дипломирани географ Географија

 

17 да 10% 90% Гимназија
Сенић Драгица дипломирани

филозоф

Филозофија 26 да 20% Гимназија
Јевђенић Драгана дипломирани географ Географија

 

18 да 60% 40% ОШ
Станковић Драгица дипломирани географ Географија, гр. васпитање 8 да 30%