Наставни кадар

Презиме и име Врста стручне спреме Предмети које предаје Год. радног стажа Лиценца % ангаж.у школи %

ангаж. у другој школи

Милановић Љубиша проф.руског језика и  књижевности Руски језик 1 да 66,67%
Јовановић Дана проф. српског језика  и књижевности Српски језик 14 да 61,11% 38,89% Гимназија
Ђермановић Даша проф. српског језика  и књижевности Српски језик 11 не 100%
Борањац Исидора професор социологије Социологија не 30%
Ракоњац Драгутин професор историје Историја 34 да 50% 50% Гимназија
Милићевић Слободан проф. физичке културе Физичко васпитање 15 да 100%
Матић Недељко дипломирани математичар Математика 40 да 100%
Средојевић Саво дипломирани  математичар Математика 28 да 100%
Драгојловић Петар

 

дипломирани  математичар Математика 5 не 72,22% 27,78% ОШ Рајак Павићевић
Бошковић Јелена проф. енглеског језика  и књижевности Енглески језик 15 да 105,55%
Јосиповић Верица професор машинства Маш.материјали, Испит. маш. конструкција 36 да 115%
Радивојевић Петар дипл. машински инжењер

 

Машински елементи, Техн. цртање 31 да 110%
Новаковић Вера дипл. машински инжењер Рачун. и програмирање, Термодинамика. 30 да 110%
Јовановић Мирослав дипл. машински инжењер Технологија обраде, Физика 6 не 70% 30% остале школе
Стаменић Драган дипломирани економиста Агенцијско и хотелијерско пословање 5 не 102,26%
Ракоњац Маријана дипломирани економиста Економика туризма, статистика 21 да 102,58%
Вуковић Зора гастроном Кувартство са практичном наставом 17 да 102,26%
Јевтић Владимир дипломирани историчар Историја 11 да 50% 50% ОШ
Лазаревић Надежда дипломирани економиста Агенцијско и хотелијерско пословање 16 да 102,58%
Зарић Златко

 

дип.инжењер електотехнике Рач. и инф., Осн. електр. 23 да 105,38 %
Селинић Ивана дипломирани психолог Психологија 14 да 20% 30% Гимназија 50% ОШ
Тадић Славко дипл. машински инжењер Компијутер.

графика, Мод. маш. елемен.

25 да 107,14%
Јовановић Драгиша дипл. машински инжењер Компијутер.

графика, Мод. маш. елемен..

9 да 100%
Ђукановић Радомир дипл. сликар примењене уметности Ликовна култура 15 да 25% 75% ОШ
Стојадиновић Невенка дипл. хемичар опште хемије Хемија 17 да 40% 40% Гимназија

20% ОШ

Јакић Ирена дипломирани биолог Биологија,

Екологија

15 да 50% 50%ОШ
Ђокић Бранимир машински инжењер Практична настава 25 да 100%
Богдановић Небојша механичар  за одржавање машина Практична настава 34 да 100%
Радивојевић Стојан машински инжењер Практична настава 31 да 100%
Стојић Данило гастроном Практична настава 11 не 0% Технолошки вишак
Милошевић Властимир дипл. машински инжењер Механика, Машински елементи 23 да 102,14%
Пантелић Милан

 

дипломирани економиста Трговинско пословање 17 да 101,47%
Стефановић Небојша машински инжењер Практична настава 20 да 100%  

Тарабић Јелена дипломирани инж. технолог Познавање робе 6 не 30% Технолошки вишак  40%
Обрадиновић Милан ресторатер Практична настава 15 не 0% Технолошки вишак  100%
Симеуновић Радојка дипломирани економиста Рачуноводств. 14 да 104,51 %
Стефановић Ана дипломирани економиста Основе еконимије 3 не 72,29%
Митровић Оливера дипломирани економиста Трговинско пословање 16 да 104,51 %
Марковић Душица проф. енглеског  језика и књижевности Енглески језик 19 да 100%
Матејић Немања

 

дипломирани теолог Верска настава 2 не 75%
Јовановић Светлана

 

проф. немачког језика Немачки језик 0 не 33,33% 66,67% ОШ
Стаменић Данијела

 

проф.српског

језика и књижевности

Српски језик 21 да 100%
Млађеновић Слађана дипломирани економиста Статистика 21 да 103,72%
Стевановић Бранко проф. физичког васпитања Физичко васпитање 11 да 100%
Радовановић Ирена проф. мизичке културе Музичка култура 5 не 15%  25% ОШ СС
Маринковић Владан инжењер електотехнике Основе електротехнике не 35%
Лукић Катарина дипломирани правник Право 3 да 30% 50% ОШ
Радивојевић Мирјана дипломирани географ Географија

 

16 да 10% 90% Гимназија
Сенић Драгица дипломирани филозоф филозофија 25 да 20% Гимназија
Јевђенић Драгана дипломирани географ Географија

 

17 да 60% 40% ОШ
Станковић Драгица дипломирани географ Географија, гр. васпитање

 

7 не 35% ОШ замена