Информације од јавног значаја

Активности:

Време и место:

I класификациони период

08.11.2018. год.

I полугодиште

31.01.2019. год.

II класификациони период

17.04.2019. год.

II полугодиште

21.06.2019. год.

Eкскурузија ученика

Октобар – Април

Припремна настава

Август

Такмичења ученика

школско у фебруару, а остала по распореду заједнице школа

Културне активности

Сајам туризма-  Лорист, Сајам технике, Сајам туризма Београд

Уколико се укаже потреба организовати и посете туристичком манифестацијама. Школа ће током године организовати и књижевне вечери као и стручна предавања педијатра из Дома здравља.

 ИСПИТНИ РОКОВИ И  ПРИПРЕМНИ РАД

Ред.

бр.

А к т и в н о с ти

Датум и време

1

Почетак наставе у I полугодишту 1. септембар 2018. год.

2

Завршетак I полугодишта 31.01.2019. год.

3

Зимски распуст од 31.01.2019.-17.02.2019. год.

4

Почетак наставе у II полугодишту 18.02.2019.год

5

Завршетак наставе за завршне разреде III и IV године 31.05. 2019. год.

6

Завршетак наставе за остале разреде 21.06. 2019. год.

7

Матурски и завршни испит

– јануарски рок ( за ванредне)

– јунски рок

– августовски рок

 

21.01.2019.- 25.01.2019. год.

10.06.2019.- 15.06.2019. год.

23.08.2019.год

8

Припремна настава 14.08-19.08.2019. год.

9

Поправни испити

-августовски рок

 

20.08.2019. год.

10

Разредни испит завршни разреди  13.05 – 17.05.2019. год.

остали разреди 03.06.-07.06.2019. год.