Информације од јавног значаја

Активности: Време и место:
I класификациони период 09.11.2016. год.
I полугодиште 27.01.2017. год.
II класификациони период 07.04.2017. год.
II полугодиште 20.06.2017. год.
Eкскурузија ученика Октобар – Април
Припремна настава Август
Такмичења ученика школско у фебруару, а остала по распореду заједнице школа
Културне активности Сајам туризма-  Лорист, Сајам технике, Сајам туризма Београд

Уколико се укаже потреба организовати и посете туристичком манифестацијама. Школа ће током године организовати и књижевне вечери као и стручна предавања педијатра из Дома здравља.

5.9. ИСПИТНИ РОКОВИ И  ПРИПРЕМНИ РАД

 

Ред.

бр.

А к т и в н о с ти Датум и време
1 Почетак наставе у I полугодишту 1. септембар 2016. год.
2 Завршетак I полугодишта 27.01.2017.
3 Зимски распуст од 30.01.2017.-12.02.2017.
4 Почетак наставе у II полугодишту 13.02.2017.год
5 Завршетак наставе за завршне разреде III и IV године 30.05. 2017. год.
6 Завршетак наставе за остале разреде 20.06. 2017. год.
7 Матурски и завршни испит

– јануарски рок ( за ванредне)

– јунски рок

– августовски рок

 

23.01.2017.- 30.01.2017.

05.06.- 15.06.2017.год.

24.08.2017.год

8 Припремна настава 16.08-21.08.2017.
9 Поправни испити

-августовски рок

 

21.08.2017.год

10 Разредни испит завршни разреди  09.05 – 16.05.2017.

остали разреди 01.06.-09.06.2017.