Информације од јавног значаја

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Активности: Време и место:
Почетак наставе у I полугодишту 2. септембар 2019. год.
I класификациони период ( есДневник) 09.11.2019. год.
I класификациони период (седница) 12.11.2019. год.
Завршетак I полугодишта 31.01.2020. год.
Зимски распуст од 31.01.2020.-17.02.2020.
Почетак наставе у II полугодишту 18.02.2020. год.
II класификациони период ( есДневник) 04.04.2020. год.
II класификациони период (седница) 09.04.2020. год.
Пролећни распуст 15.04.-20.04.2020. год.
Завршетак наставе за завршне разреде III и IV године 29.05. 2020. год.
Завршетак наставе за остале разреде 19.06. 2020. год.
Eкскурузија ученика 02.октобар 2019. год.
Припремна настава Август
Такмичења ученика школско у фебруару, а остала по распореду заједнице школа
Културне активности Сајам туризма-  Лорист, Сајам технике, Сајам туризма Београд

ТАКМИЧЕЊА

Врста такмичења Ниво такмичења
школско окружно међуокружно републичко
Друштвене науке-историја Фебруар, март По календару По календару По календару
Физичко васпитање-атлетика Фебруар, март По календару По календару По календару
Физичко васпитање-мали фудбал Фебруар, март По календару По календару По календару
Моделирање машинских елемената и конструкција Фебруар, март По календару По календару По календару
Компјутерска графика Фебруар, март По календару По календару По календару
Механика Фебруар, март По календару По календару По календару
Практична настава-аутомеханичар Фебруар, март По календару По календару По календару
Агенцијско-хотелијерско пословање Фебруар, март По календару По календару По календару

ИСПИТНИ РОКОВИ И  ПРИПРЕМНИ РАД

1. Матурски и завршни испит

– јануарски рок ( за ванредне)

– јунски рок

– августовски рок

 

20.01.2020.- 27.01.2020. год.

08.06.2020.- 15.06.2020. год.

24.08.2020.-29.08.2020.год.

2. Припремна настава 10.08.2020. – 15.08.2020. год.
3. Поправни испити

-јунски рок

-августовски рок

 

08.06.2020.-12.06.2020. год.

19.08.2020.-25.08.2020.год.

4. Разредни испити завршни разреди  11.05 – 15.05.2020.год.

остали разреди     01.06.-05.06.2020.год.

5. Испити за ванредне ученике

-новембарски рок

-јануарски рок

-априлски рок

-јунски рок

-августовски рок

 

25.11.2019.-29.11.2019. год.

20.02.2020.-28.02.2020. год

23.04.2020.30.04.2020. год.

11.06.2020.-19.06.2020. год.

18.08.2020.-30.08.2020. год.