Информације од јавног значаја

Активности:

Време и место:

I класификациони период

08.11.2017. год.

I полугодиште

31.01.2018. год.

II класификациони период

10.04.2018. год.

II полугодиште

21.06.2018. год.

Eкскурузија ученика

Октобар – Април

Припремна настава

Август

Такмичења ученика

школско у фебруару, а остала по распореду заједнице школа

Културне активности

Сајам туризма-  Лорист, Сајам технике, Сајам туризма Београд

Уколико се укаже потреба организовати и посете туристичком манифестацијама. Школа ће током године организовати и књижевне вечери као и стручна предавања педијатра из Дома здравља.

 ИСПИТНИ РОКОВИ И  ПРИПРЕМНИ РАД

Ред.

бр.

А к т и в н о с ти

Датум и време

1

Почетак наставе у I полугодишту 1. септембар 2017. год.

2

Завршетак I полугодишта 31.01.2018.

3

Зимски распуст од 31.01.2018.-11.02.2018.

4

Почетак наставе у II полугодишту 12.02.2018.год

5

Завршетак наставе за завршне разреде III и IV године 31.05. 2018. год.

6

Завршетак наставе за остале разреде 21.06. 2018. год.

7

Матурски и завршни испит

– јануарски рок ( за ванредне)

– јунски рок

– августовски рок

 

23.01.2018.- 30.01.2018.

05.06.- 15.06.2018.год.

24.08.2018.год

8

Припремна настава 16.08-21.08.2018.

9

Поправни испити

-августовски рок

 

21.08.2018.год

10

Разредни испит завршни разреди  09.05 – 16.05.2018.

остали разреди 01.06.-09.06.2018.