Бројно стање ученика и одељења 2011/2012

Разред

Одељење

Број ученика

пол

Образовни профил

м

ж

I

1

31 21 10 Машински техничар за компјутерско конструисање

2

22 22 Аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике

3

30 30 Електроинсталатер, електромонтер мрежа и постојења

4

30 10 20 Туристички техничар

5

32 14 18 Трговински техничар

6

22 6 16 Конобар, кувар
Укупно I

6

167 103 64  

II

1

25 15 10 Машински техничар за компјутерско конструисање

2

24 24 Аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике

3

27 27 Електроинсталатер, електромонтер мрежа и постојења

4

30 8 22 Туристички техничар

5

28 6 22 Трговински техничар

6

25 10 15 Конобар, кувар
Укупно II

6

159 90 69  

III

1

16 9 7 Машински техничар за компјутерско конструисање

2

17 17 Аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике

3

28 28 Електроинсталатер, електромонтер мрежа и постојења

4

30 14 16 Туристички техничар

5

29 10 19 Трговински техничар

6

22 6 16 Конобар, кувар
УкупноIII

6

142 84 58  

IV

1

16 11 5 Машински техничар за компјутерско конструисањe

2

29 11 18 Туристички техничар

3

28 11 17 Трговински техничар
УкупноIV

3

73 33 40  
УКУПНО

21

541 310 231